AH
Projekt strony
Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku.

Zakres prac:
  • projekt strony www,
  • przygotowanie kodu
    strony w oparciu
    o XHTML i CSS2 dla potrzeb rozbudowanego serwisu z systemem zarządzania CMS.

  • www.ah.edu.pl
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18