Cito
Strona internetowa pracowni techniki dentystycznej.

Zakres prac:
  • projekt graficzny strony,
  • wykonanie zdjęć przykładowych prac pracowni,
  • przygotowanie kodu strony w oparciu o XHTML i CSS2,
  • wypełnienie strony treścią.


  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18