Cito
Pracownia techniki dentystycznej.

Zakres prac:
  • projekt graficzny ulotki,
  • wykonanie zdjęć przykładowych prac dla potrzeb ulotki i strony internetowej,
  • skład komputerowy,
  • przygotowanie do druku,
  • druk ulotek,
  • projekt i wykonanie strony internetowej.

  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21