Nic-Coś
Materiały promocyjne wystawy Związku Polskich Artystów Fotografików.

Zakres prac:
 • projekt graficzny
  katalogu,
 • skład komputerowy
  i edycja zdjęć,
 • przygotowanie do druku,
 • druk katalogu w formacie A3 z uszlachetnieniami,
 • przygotowanie i druk zaproszeń,
 • przygotowanie i druk bannera reklamowego.

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21